เครื่องตัดสัญญาณ GPS ติดตามรถ ติดตามตัว เครื่องดักฟัง สัญญาณโทรศัพท์ ตัดสัญญาณGPS Tracker 2.4G WiFi ได้ สามารถหลีกเลี่ยงการติดตามหรือ เฝ้าระวังจากบุคคลอื่น

7,800 บาท